Plan zostanie opublikowany do 25 września!

Komunikaty Dziekanatu:

  1. Listy z podziałem na grupy dziekańskie, sportowe, kliniczne i pływackie zostaną udostępnione w dziekanatowych gablotach do 25 września.
  2. Podział roku akademickiego 2017/18 dostępny jest tutaj.

Informacje ogólne:

  1. Portal przeznaczony jest dla studentów oraz nauczycieli akademickich Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim, Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.
  2. Dostęp anonimowy pozwala na przeglądanie planów dla grup, nauczycieli i sal oraz na anonimowe prośby o rezerwacje.
  3. Każda prośba o rezerwację musi zostać zatwierdzona przez osobę odpowiedzialną za układanie planów.