Informacje do planu zajęć:

 1. Plan zajęć może ulec zmianie.
 2. Przydział do grup dziekańskich, sportowych, klinicznych (12- i 8-osobowych), pływackich i innych dostępny jest po zalogowaniu na konto indywidualne w Wirtualnej Uczelni.
 3. Studenci zapisani na Specjalizacje instruktorskie i trenerskie, które nie zostały uwzględnione w planie zajęć, zobowiązani są do ustalenia terminów zajęć indywidualnie z prowadzącymi.
 4. Część wykładów może być realizowana w formie e-learningu. Przedmioty, które będą wykorzystywać tę metodę mają podaną adnotację w opisie:
  • e-learning - wykład prowadzony wyłącznie na platformie e-learningowej. Dwa spotkania z nauczycielem: na pierwszych zajęciach organizacyjnych i na zaliczeniu na końcu semestru.
  • wykłady w formie e-learningu - wykład realizowany z wykorzystaniem metody e-learningu, ćwiczenia bezpośrednio.
  • blended learning - wykład prowadzony częściowo na platformie, częściowo bezpośrednio przez nauczyciela.

Szukaj planów

grupy
nauczyciela
saliInformacje ogólne:

 1. Portal przeznaczony jest dla studentów oraz nauczycieli akademickich Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim, Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.
 2. Podział roku akademickiego 2018/19 dostępny jest tutaj.